Xử lý Data mới

Cập nhật: 28/12/2020 16:28

CHÚ Ý: Sau khi nhận data từ Marketing, NVKD gọi xử lý đơn lần đầu tiên, nếu tiếp xúc được với Khách hàng và xác nhận họ là người để lại số điện thoại để được tư vấn, thì NVKD bắt buộc phải convert "Data mới" sang "Data contact".

Diễn giải

STT

Thao tác/Tình trạng

                                 Diễn giải

1

Data mới

Data được nhận từ Marketing. Data mới nằm trong “Data Khách hàng”–“Data mới”.

- Chi tiết thao tác:

1. Đăng nhập vào hệ thống.

2. Chọn "Data khách hàng" -> chọn "Data mới" để hiển thị danh sách data nhận được từ Marketing, cần xử lý. Những data này được hệ thống báo "Gọi ngay bây giờ" trong cột "Tác nghiệp cần"

2

NVKD gọi

NVKD tiến hành xử lý data: gọi cho Khách hàng để tư vấn.

Xảy ra 4 trạng thái khách hàng như sau:

- Tiếp xúc được với khách hàng

- Chưa gọi được

- Không nhu cầu

- Sai số/Số ảo

Với mỗi trạng thái sẽ có các tác nghiệp tương ứng.

3

Xác nhận 

Tác nghiệp tiếp

Hẹn gọi lại

Khi NVKD gọi cho KH, nếu thuê bao/KH không nghe máy thì tiến hành như sau:

Chi tiết thao tác:

1. Click vào tên khách hàng.

2. Nhấp vào "--Chọn kết quả --"  sau đó chọn tình trạng "Chưa gọi được"

3. Màn hình sẽ hiển thị:

4. NVKD chọn thời gian để gọi lại. Sau đó nhấp "Chọn"

5. Nhấp "Xác nhận" để hoàn tất hẹn giờ gọi lại xử lý.

6. Hệ thống sẽ hiển thị như sau để nhắc giờ gọi lại của NVKD.

7. Data vẫn nằm trong "Data mới". NVKD sẽ gọi lại theo giờ đã hẹn.

4

Xác nhận

 Tác nghiệp tiếp

Không có

Khi NVKD gọi cho KH, nếu có người nghe máy nhưng không phải tên KH/báo là bạn trêu, thì tiến hành thao tác như sau:

Chi tiết thao tác:

1. Click vào tên khách hàng.

2. Nhấp vào "--Chọn kết quả--"  sau đó chọn tình trạng "Không nhu cầu"

3. Nhấp vào nút 

4. Data sẽ có trạng thái như sau:

Data vẫn nằm trong mục Data mới. Không có tác nghiệp cần.

5

Xác nhận  Tác nghiệp tiếp

Không có

Khi NVKD gọi cho KH, nếu sai số/số ảo, thì tiến hành thao tác như sau :

Chi tiết thao tác:

1. Click vào tên khách hàng.

2. Nhấp vào "--Chọn kết quả--"  sau đó chọn tình trạng "Sai số, số ảo"

 (2) Nhấp vào nút 

4. Data sẽ có trạng thái như sau:

Data vẫn nằm trong mục Data mới. Không có tác nghiệp cần.

6

Convert

Khi NVKD gọi cho KH, nếu đã tiếp xúc được với KH và xác định KH là người để lại số điện thoại, cần tư vấn

1. thao tác "Convert"  để cập nhật thông tin khách hàng và đơn hàng.

  • 6.1-Chưa chốt đơn ngay: nếu KH nghe tư vấn xong chưa mua hàng ngay, NVKD điền thông tin khách hàng, ghi chú và thao tác  

Lúc này Data nằm trong "Data Contact" và hệ thống sẽ tự động hẹn gọi lại sau 24 giờ.

  • 6.2-Chốt đơn ngay từ cuộc gọi đầu tiên: nếu KH nghe tư vấn xong, xác nhận mua hàng và chọn liệu trình, NVKD điền thông tin khách hàng và thao tác  đồng thời hoàn thiện thông tin đơn hàng và thao tác  -thao tác 16 trong quy trình.

Lúc này Data nằm trong "Đơn hàng".

NVKD tiếp tục thao tác theo quy trình 21 để xử lý đơn hàng đã tạo.

7

Gọi lại

Thao tác gọi lại theo quy trình 3-Xác nhận Tác nghiệp tiếp-Hẹn gọi lại.

8

Data contact

Data đã được NVKD xử lý nhưng chưa chốt đơn ngay, cần phải gọi lại xử lý tiếp.

 Có 9 tình trạng để lựa chọn.

16

Tạo đơn hàng

Nếu ngay từ cuộc gọi đầu tiên, NVKD tư vấn thành công và KH xác nhận mua hàng, NVKD chọn trạng thái “Xác nhận mua”. Lúc này trên màn hình hiển thị pop-up Tạo đơn hàng cho Khách hàng.

NVKD điền đầy đủ thông tin KH, thông tin đơn hàng và thao tác

Data lúc này nằm trong thư mục “Đơn hàng”.