Thống kê tỷ lệ chốt đơn

Cập nhật: 28/12/2020 16:51

Quy trình:

1. Đăng nhập vào phần mềm. Từ trang chủ của phần mềm, người sử dụng chọn “Data khách hàng”

2. Chọn “ Thống kê”

3. Chọn “Tỷ lệ chốt đơn”

  • Nếu người sử dụng muốn lọc hiệu quả xử lý data/ đơn hàng của sale theo điều kiện thì click vào “Tìm” để lọc danh sách data theo các điều kiện như hình bên dưới.

  • Nhấp vào ô vuông “On/off” để chuyển đổi trạng thái hoạt động của nhân viên tương ứng. Người sử dụng cũng có thể kích vào ô vuông “Nhận data” để kích hoạt nhận data cho nhân viên.