Tạo đơn mới

Cập nhật: 28/12/2020 16:42

Quy trình:

1. Click “Tạo đơn mới” ở tab phía trái màn hình

2. Màn hình hiển thị pop-up “Tạo đơn hàng mới”. Nhân viên kinh doanh điền đầy đủ thông tin khách hàng, thông tin đơn hàng và thao tác “Tạo đơn”. Data lúc này nằm trong thư mục “Đơn hàng”.