Tài khoản quảng cáo

Cập nhật: 11/03/2021 17:08

Thiết lập thông tin tài khoản quảng cáo. Tài khoản áp dụng: Admin, kế toán, quản lý marketing.

Quy trình:

1. Đăng nhập vào phần mềm. Từ trang chủ của phần mềm, người sử dụng chọn “Marketing

2. Chọn “Tài khoản quảng cáo”

  • Nếu người người sử dụng muốn tìm kiếm tài khoản quảng cáo theo điều kiện thì click vào “Tìm” để lọc danh sách tài khoản quảng cáo theo các điều kiện như hình bên dưới.

  • Click: “Thêm mới TK quảng cáo” góc bên phải hoặc nhấp vào biểu tượng “Sửa” để chỉnh sửa thông tin tài khoản quảng cáo. Người sử dụng nhấp vào ô vuông để kích hoạt “Running” tài khoản quảng cáo.


​​​​​​​