Saletick cập nhật tính năng mới (31/08/2020)

Cập nhật: 11/03/2021 15:01

1. Cấu hình thời gian tính doanh số và doanh thu theo từng công ty:


Để phù hợp với cơ chế của mỗi công ty, Saletick đã bổ sung tính năng cấu hình lựa chọn thời gian tính doanh số và doanh thu.


Hướng dẫn cấu hình:
- Bước 1: Trong trang quản trị của tài khoản Admin, click "Cấu hình hệ thống"

- Bước 2: Tại module Cấu hình hệ thống, click "Cấu hình chung CRM"

- Bước 3: Màn hình sẽ hiển thị như hình dưới, người dùng lựa chọn thời gian tính doanh số bằng cách click vào mũi tên ở hình dưới.

- Bước 4: Sau khi lựa chọn thời gian xong, click "Cập nhật"

 

2. Xem danh sách/thông tin của đơn hàng ở mục báo cáo

 

Hướng dẫn thao tác:

- Bước 1: Tại màn hình trang quản trị, người dùng click "Thống kê, báo cáo"

- Bước 2: Click vào "Báo cáo Sale" hoặc "Báo cáo Marketing" để xem báo cáo.

- Bước 3: Tạo bộ lọc để xem báo cáo chi tiết

- Bước 4: Sau khi tạo xong bộ lọc, màn hình sẽ hiển thị báo cáo tổng, người dùng lăn chuột xuống dưới để xem báo cáo chi tiết như hình dưới

- Bước 5: Để xem chi tiết thông tin và danh sách đơn hàng, người dùng click vào con số đơn hàng để xem:

Sau khi click vào con số ở bước 5, màn hình sẽ hiển thị Pop-up danh sách đơn hàng như hình dưới

 

3. Bổ sung bộ lọc cho tính năng Marketing

 

Bổ sung bộ lọc theo: Công ty - Phòng - Nhóm - Tên MKT - Thời gian

Hướng dẫn thao tác:

- Bước 1: Tại trang quản trị, người dùng click "Marketing"

- Bước 2: Chọn Tài khoản/Chiến dịch/Danh sách quảng cáo cần xem

Sau đó bạn tạo bộ lọc để xem thông tin các Tài khoản/Chiến dịch/Danh sách quảng cáo.

 

4. Sửa giá trị đơn hàng sau khi đã chuyển thông tin sang bưu điện

 

Cấu hình bật/tắt: Không cho phép thay đổi giá trị đơn hàng sau khi đã được chuyển thông tin sang bưu điện theo từng công ty (Sau khi vận đơn xác nhận giao cho bưu điện).

Hướng dẫn cài đặt:

- Bước 1: Ở trang quản trị, click chọn "Cấu hình hệ thống"

- Bước 2: Click chọn "Cấu hình nội bộ"

- Bước 3: Màn hình sẽ hiển thị như hình dưới, tick chọn vào checkbox để bật tắt tính năng sửa chi phí đơn khi đơn chuyển sang đơn chờ giao/đơn đang giao. Rồi nhấn "cập nhật".

 

5. Bổ sung bộ lọc theo tên của vận đơn ở các trạng thái đơn hàng

 

Các trạng thái của đơn hàng đã được bổ sung thêm lọc theo "tên vận đơn" để người dùng dễ dàng tìm kiếm.

Cảm ơn các bạn!