Saletick cập nhật tính năng mới (31/01/2021)

Cập nhật: 31/01/2021 11:14

Kết nối với nhà vận chuyển VNPost (Bưu điện Việt Nam)


  1. Cấu hình liên kết với Saletick tại VNPost: Giúp bạn nhận được thông tin và tình trạng đơn hàng VNPost trên trang quản trị Saletick.

  2. Cấu hình liên kết với VNPost tại Saletick: Giúp bạn kết nối thành công với VNPost trên trang quản trị Saletick và nhận được thông tin cập nhật của đơn hàng theo thời gian thực. 


  1. Cấu hình liên kết với Saletick tại VNPost

    Bước 1: Đăng nhập tài khoản VNPost của bạn trên website https://donhang.vnpost.vn/ 

    Bước 2: Vào trang https://donhang.vnpost.vn mục cấu hình người dùng để cấu hình đối tác.    2. Cấu hình liên kết với VNPost tại Saletick

    Bước 1: Hãy chọn trang Quản lý chung ở menu trái, và chọn mục Quản lý hãng vận chuyển

Sau đó, tại Quản lý hãng vận chuyển, hãy chọn nút [Thêm mới hãng vận chuyển] là VNPost (Nếu doanh nghiệp chưa có hãng vận chuyển là VNPost) và chọn Act.

 

    Bước 2: Tại trang Quản lý chung ở menu trái, và chọn mục Tài khoản kết nối VNPost.

Sau đó, tại Tài khoản kết nối VNPost, chọn nút [Thêm mới]. Khi đó, màn hình hiển thị pop-up [Thêm mới tài khoản EMS]. 

(*) Thông tin hướng dẫn chi tiết xem tại bảng bên dưới:

Thông tin

Hướng dẫn

Tên sử dụng để gửi khách hàng

Tên được lựa chọn để in trên đơn hàng

Tên chủ hợp đồng

Tên chủ hợp đồng ký kết với VNPost

Số ĐT liên hệ kho

Số điện thoại liên hệ với kho hàng

Tên bưu cục tiếp nhận

Tên bưu cục tiếp nhận đơn hàng

Mã bưu cục tiếp nhận

Mã định danh của bưu cục thu gom, liên hệ với bên bưu cục để được cấp

Mã khách hàng

Mã số của khách hàng được ghi trên hợp đồng ký kết với VNPost

Hình thức thu gom

Lựa chọn hình thức thu gom của doanh nghiệp

Tình/TP

Địa chỉ kho hàng của doanh nghiệp

Quận/Huyện
Địa chỉ kho hàng của doanh nghiệp
Xã/Phường
Địa chỉ kho hàng của doanh nghiệp
Địa chỉ
Địa chỉ kho hàng của doanh nghiệp
Khách được xem hàng khi nhận
Lựa chọn nếu chấp nhận khách hàng có quyền xem hàng trước khi nhận

 

 Bước 3: Doanh nghiệp cập nhật “Mã bưu điện gửi hàng” theo thông tin “Tên chủ hợp đồng” của tài khoản kết nối EMS đã tạo (theo hướng dẫn bên trên).

Màn hình hiển thị pop-up [Sửa thông tin doanh nghiệp], người sử dụng tiến hành thao tác chọn “Mã bưu điện gửi hàng”. Sau đó, nhấn vào nút [Cập nhật] theo hướng dẫn trong hình bên dưới:


Bước 4: Sau khi kết nối thành công, bạn có thể bắt đầu sử dụng dịch vụ của nhà vận chuyển VNPost và cập nhật tự động trạng thái vận chuyển hàng hóa từ trang VNPost đến trang quản trị Saletick của bạn.


Cảm ơn các bạn đã theo dõi!