Saletick cập nhật tính năng mới (29/09/2020)

Cập nhật: 11/03/2021 15:11

 1. Thay đổi logic hiển thị của data ở Kho số thả nổi

Để tránh tình trạng nhiều sale cùng chăm sóc một khách hàng cùng thời điểm, hệ thống bổ sung thêm một số tính năng sau:

 • Khi Data ở kho số thả nổi đã có Sale click vào chăm sóc thì Sale tiếp theo sẽ không click vào để xem thông tin của khách hàng đó được nữa. 
 • Khi sale đang nhận data đó chưa đóng pop-up mà click chuyển qua xem module khác (ví dụ Trang cá nhân, Quản lý đơn hàng,...) thì sale khác có thể vào xem.
 • Cùng 1 thời điểm, 1 sale chỉ được click vào xem 1 data ở kho số thả nổi, nếu sale mở nhiều tab để xem nhiều data ở kho số thì những data trước đó sẽ được mở cho sale khác chăm sóc như bình thường.
 • Trong những trường hợp như sale click xem data nhưng chưa đóng pop-up, hoặc trường hợp máy tính bị treo, sale không thao tác được trên data đó thì sau 60 phút hệ thống sẽ tự mở cho sale khác có thể vào xem data.
 • Data đã có người khác chăm sóc, tên khách hàng sẽ hiển thị màu đen (không click vào xem được)

 

2. Thay đổi số điện thoại của bill khi in ra cho từng doanh nghiệp.

Mỗi doanh nghiệp có thể để số điện thoại liên hệ kho riêng, không theo cấu hình chung của công ty.

Hướng dẫn cấu hình:

 • Bước 1: Giám đốc/Phó giám đốc doanh nghiệp đăng nhập vào trang quản trị phần mềm
 • Bước 2: Click "Cấu hình hệ thống"

 

 • Bước 3: Click "Cấu hình nội bộ"

 

 • Bước 4: Sau khi màn hình mở ra trang cấu hình nội bộ, người dùng lăn chuột xuống cuối để thay số điện thoại của kho

 

 • Bước 5: nhấn "Cập nhật" để hoàn thiện cấu hình.

 

3. Hiển thị thông báo số lượng đơn đối soát thành công và lỗi khi đối soát COD

 Hệ thống update tính năng sẽ thông báo số lượng đơn hàng được đối soát thành công và số lượng đơn hàng bị lỗi trên màn hình khi kế toán thực hiện thao tác COD. Một số lỗi thường gặp như:

 • Đơn hàng đã được đối soát trước đó
 • Số tiền ở file đối soát và số tiền trong hệ thống không trùng khớp
 • Sai hoặc không tồn tại mã vận đơn trong hệ thống
 • Xóa bỏ dòng không có dữ liệu

 

4. Thay đổi tên bộ lọc ở tất cả các module.

Chi nhánh => Hệ thống

Công ty => Doanh nghiệp

 

5. Bổ sung số lượng kí tự ở mục ghi địa chỉ khách hàng lên thành 80 ký tự.

 

Cảm ơn mọi người.