Saletick cập nhật tính năng mới (27/11/2020)

Cập nhật: 28/12/2020 15:31

1. Import file data CSKH từ phần mềm khác

Khi khách hàng đã có danh sách data từ phần mềm khác, để update lên Saletick chăm sóc lại, người dùng thao tác như sau:

 

 - Bước 1: Trong trang quản trị, click "Import data" ở góc phải của tính năng Data CSKH và Data Contact

Data Contact

Data CSKH

 

- Bước 2: Thêm mới nguồn của data (nếu chưa có)

Thêm mới nguồn tại hình dưới:

- Bước 3: Người dùng click "Tải xuống" FIle mẫu để điền các trường thông tin

 

Các trường bao gồm:

  1. Số điện thoại (*)
  2. Họ và tên (*)
  3. Địa chỉ (*)
  4. Ghi chú khách hàng
  5. Mã kết nối của nhân viên (*)
  6. Tổng bán

Những cột đánh dấu (*) là bắt buộc phải có thông tin. Số điện thoại hợp lệ đúng đầu số của các nhà mạng

Data sẽ được gắn mã ID sale tương ứng. Với data có tổng bán = 0 sẽ đẩy vào Contact, tổng bán > 0 đẩy về CSKH

 

- Bước 4: Lựa chọn tệp đã hoàn thành ở bước 3, chọn nguồn của data và click Đẩy data lên

Chọn nguồn:

 

Chọn tệp và đẩy data:

 

2. Thay đổi vị trí hiển thị Icon chat

Icon chat đã được di chuyển từ góc phải màn hình lên phía trên, bên cạnh nút thông báo

 

Chúc các bạn thao tác thành công!