Saletick cập nhật tính năng mới 27/02/2021

Cập nhật: 27/02/2021 14:22


Thông báo/cảnh báo khi có thiết bị khác đăng nhập vào tài khoản


Nhằm nâng cao tính bảo mật, Saletick bổ sung tính năng thông báo/cảnh báo khi có thiết bị khác đăng nhập vào tài khoản.

 - Hiện cảnh báo ở thiết bị mới và thiết bị cũ với nội dung: Tài khoản đang được đăng nhập ở thiết bị khác.


Các GĐ/PGĐ doanh nghiệp cấu hình cho nhân sự doanh nghiệp của mình có đăng nhập được trên nhiều thiết bị cùng lúc hay không như hình dưới.+ Nếu không tick chọn, hệ thống sẽ tự thoát tài khoản đang đăng nhập ở thiết bị cũ.

+ Nếu có tick chọn, hệ thống sẽ đăng nhập tài khoản cùng lúc trên nhiều thiết bị.


Cảm ơn các bạn!