Saletick cập nhật tính năng mới (25/08/2020)

Cập nhật: 11/03/2021 15:37

1. Bổ sung hiển thị số điện thoại phụ của Khách Hàng ở phiếu in và chi tiết Data sau khi đơn hàng đã được xuất đi.


2. Sử dụng bộ lọc chung để tìm kiếm Khách Hàng cho các module Quản lý đơn hàng

Lưu ý: Khi click vào trạng thái đơn sẽ mở 1 tab mới.

Hướng dẫn sử dụng:

- Bước 1: Nhập thông tin của đơn hàng cần tìm kiếm

- Bước 2: Click vào trạng thái của đơn hàng để xem vị trí và thông tin chi tiết của đơn hàng.

3. Tỉ lệ Đơn Hoàn/Hủy và doanh số đơn Hoàn/Hủy

Logic mới: Tỉ lệ Đơn Hoàn/Hủy và Doanh số đơn Hoàn/Hủy sau khi sale thao tác Cứu đơn sẽ được giữ nguyên.

Lưu ý: Chỉ áp dụng kể từ ngày 26/08/2020.

4. Ẩn số điện thoại của Khách hàng

Để tránh tình trạng Leader xem được Data của người khác và xử lý Data trước khi đẩy Data cho sale, hệ thống sẽ tự ẩn số điện thoại của Khách hàng ở Danh sách Data Khách Hàng của Marketing khi chưa đẩy cho Sale xử lý.

5. Thay đổi số lượng sản phẩm ở các trạng thái đơn.

Khi đơn ở trạng thái Chờ giao trở đi thì không được thay đổi số lượng của sản phẩm, chỉ được thay đổi tiền Chiết khấu, phí ship...

6. Tính năng import file Excel mã vận đơn VNPost

Khi vận đơn xác nhận đơn hàng mà gặp vấn đề hết kho mã vận đơn VNPost thì Kế toán hoặc Kho có thể chủ động liên hệ với VNPost để lấy kho mã vận đơn rồi Import lên hệ thống.

Hướng dẫn Import:

- Bước 1: Ở trang quản trị, click vào module Quản lý chung

- Bước 2: Ở module quản lý chung chọn Import vận đơn VNPost

- Bước 3: Click chọn Tải file mẫu và nhập thông tin vào file mẫu theo các trường đã cài đặt sẵn.

 

- Bước 4: Chọn Tải File/Choose File mã vận đơn đã điền đầy đủ thông tin ở bước 3

- Bước 5: Click chọn Import file

7. Bổ sung tính năng Xem đơn hoàn/hủy bị ẩn trong Module Quản lý đơn hàng.

Hiển thị danh sách các đơn Hoàn/Hủy mà đã được cứu đơn hoặc được đưa về Data contact (Dành cho kế toán/kho).

Hướng dẫn cách xem:

- Bước 1: Tại trang quản trị, click chọn module Quản lý đơn hàng

- Bước 2: Tại module Quản lý đơn hàng, click chọn Xem đơn hoàn/hủy bị ẩn.

Tại đây Kế toán/Kho có thể sử dụng bộ lọc để tìm kiếm đơn hàng cần xử lý.

8. Cấu hình cài đặt on/off để hiển thị full lịch sử của Khách Hàng trước khi chọn nhận chăm sóc Data CSKH (thay vì click Nhận chăm sóc mới được xem lịch sử) theo từng công ty.

Hướng dẫn cài đặt:

- Bước 1: Ở trang quản trị của chủ doanh nghiệp, click vào module Cấu hình hệ thống

- Bước 2: Ở Module cấu hình hệ thống, click chọn Module  Cấu hình nội bộ

- Bước 3: Tick chọn vào Checkbox để bật tắt tính năng.

 

9. Hoàn thiện báo cáo Xuất/Nhập/Tồn của kho và kế toán

Hướng dẫn sử dụng:

- Bước 1: Trong trang quản trị, click vào module Quản lý sản phẩm

- Bước 2: Tại module quản lý sản phẩm, click chọn Danh sách sản phẩm. Sau đó màn hình hiển thị như hình dưới.

- Bước 3: Tạo bộ lọc để kiểm tra số lượng xuất nhập tồn theo từng khoảng thời gian nhất định.

- Bước 4: Click chuột vào con số sẽ xem được chi tiết các đơn hàng có sản phẩm cần xuất hoàn.

Sau đó màn hình sẽ hiển thị như sau:

10. Thay đổi logic tính doanh số của báo cáo Sale:

Logic tính doanh số trong bảng chi tiết của báo cáo Sale thay đổi như sau:

- Logic cũ: Doanh số được tính theo ngày lên đơn.

- Logic mới: Doanh số được tính theo ngày check chéo.

 

Thông tin tới mọi người!