Saletick cập nhật tính năng mới (23/10/2020)

Cập nhật: 28/12/2020 15:31

Hôm nay, ngày 23/10, CRM Saletick đã update một số tính năng mới để giúp người dùng thuận tiện trong việc sử dụng phần mềm:

 

1. Bổ sung bộ lọc Số đơn thành công ở Data CSKH

 

Người dùng có thể lọc được số đơn hàng thành công của khách hàng trong hệ thống bằng cách gõ số đơn ở bộ lọc bên dưới đây:

 

2. Thay đổi logic thời điểm tính doanh thu ở đơn khách hàng chuyển khoản trước

- Logic cũ: Đơn hàng được giao thành công thì mới tính doanh thu

- Logic mới: Đơn hàng chuyển sang đang giao sẽ được tính doanh thu

 

3. Hiển thị mã vận đơn của danh sách Đơn hoàn/huỷ bị ẩn

 

Mã vận đơn của Đơn Hoàn/ Đơn huỷ sẽ được hiển thị ở mục thông tin đơn hàng như hình dưới

 

4. Bổ sung chatbox trong trang quản trị saletick

 

Saletick đã bổ sung tính năng chat trong trang quản trị của phần mềm, trong quá trình sử dụng, khi người dùng gặp lỗi có thể chat trực tiếp trong qua Chatbox để bộ phận chăm sóc khách hàng có thể nắm được thông tin và kịp thời xử lý.

 

5. Bổ sung checkbox Bao gồm công ty con ở module Xếp hạng

 

Để người dùng có thể xem báo cáo tiện nhất, hệ thống đã bổ sung tính năng checkbox Bao gồm công ty con ở module Xếp hạng như hình dưới:

 

Cảm ơn các bạn!