Saletick cập nhật tính năng mới (22/09/2020)

Cập nhật: 28/12/2020 15:32

1. Bổ sung báo cáo vận đơn trong tính năng Báo cáo, thống kê.

Hướng dẫn xem báo cáo:

- Bước 1: Tại trang quản trị click vào "Báo cáo, thống kê"

- Bước 2: Click "Báo cáo Vận đơn" để xem báo cáo

 

Để cấu hình tài khoản xem báo cáo vận đơn, người dùng thực hiện theo các bước sau:

 • Bước 1: tại trang quản trị, người dùng click vào "Quản lý nhân sự"

 • Bước 2: Chọn "Quản lý phân quyền"

 • Bước 3: Click chọn "Phân quyền cho các nhóm"

 • Bước 4: Tại trang quản lý phân quyền cho các nhóm, click chọn "Nhóm tài khoản" cần phân quyền

Tại tính năng Thống kê, báo cáo, tick chọn "Xem báo cáo vận đơn" và nhấn "Cập nhật".

Xem bảng dữ liệu để đọc báo cáo vận đơn: Tại đây

(*) Lưu ý: ngày tính doanh số cho vận đơn là lấy theo ngày cấu hình tính doanh số cho sale.

 

2. Ẩn số điện thoại và địa chỉ khi trùng đơn hàng.

Khi đơn hàng bị check trùng, hệ thống sẽ tự động ẩn sdt và địa chỉ của đơn hàng cũ như hình dưới:

3. Bổ sung bộ lọc theo Vận đơn xử lý ở tất cả tính năng con của Quản lý đơn hàng.

 

4. Thêm một số trường để lựa chọn của bộ lọc Kiểu thời gian trong tính năng Hồ sơ khách hàng

Các trường bao gồm:

 • Ngày tạo đơn
 • Ngày check chéo
 • Ngày xác nhận giao hàng
 • Ngày hoàn/hủy
 • Ngày giao hàng
 • Ngày đối soát COD

 

5. Thay đổi logic hiển thị dữ liệu công ty từ 3 cấp thành không giới hạn.

 

Logic cũ: Phân theo công ty mẹ mặc định xem được của công ty con và chỉ có 3 cấp công ty.

Logic mới: Tách theo cơ cấu F1 - F2 - F3 - F4....Fn nhân viên thuộc công ty mẹ cần được phân quyền mới có thể xem được dữ liệu của công ty con, logic phân quyền chặt chẽ hơn. 

- Cách thêm công ty con theo link sau: Thêm công ty

- Hướng dẫn cài đặt quyền xem:

 • Bước 1: tại trang quản trị, người dùng click vào "Quản lý nhân sự"

 • Bước 2: Chọn "Quản lý phân quyền"

 • Bước 3: Click chọn "Phân quyền cho các nhóm"

 • Bước 4: Tại trang quản lý phân quyền cho các nhóm, click chọn "Nhóm tài khoản" cần phân quyền

Sau đó, người dùng tick chọn quyền xem ở các tính năng rồi chọn "Cập nhật".

+ Data Khách hàng

+ Quản lý đơn hàng

+ Quản lý nhân sự:

Chúc các bạn thao tác thành công.