Saletick cập nhật tính năng mới (18/12/2020)

Cập nhật: 28/12/2020 15:37

1. Thêm lý do hoàn

 

Khi cập nhật đơn về trạng thái hoàn thủ công, người dùng bắt buộc nhập lý do hoàn để các bộ phận liên quan có thể nắm bắt được.

 

 

2. Bổ sung một số trường thông tin khi xuất dữ liệu từ hệ thống

 

Các trường thông tin như:

- Bổ sung các loại thời gian (theo mốc lịch sử của data/đơn hàng)

- ID khách hàng

- Chiết khấu

- Số tiền cần thanh toán

- Số tiền đã thu

- Số tiền cần thu

- Nhân viên carepage

...

 

3. Hiển thị trạng thái của đơn hoàn/hủy bị ẩn khi gõ tìm kiếm ở thanh tìm kiếm chung

 

Khi gõ tìm kiếm ở thanh tìm kiếm chung, các đơn hoàn/hủy bị ẩn vẫn được hiển thị trạng thái để người dùng có thể click vào để xem chi tiết đơn.

 

 

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết.