Saletick cập nhật tính năng mới (16/01/2021)

Cập nhật: 12/04/2021 17:33


1. [Vận đơn] Hiển thị số liệu của tài khoản vận đơn đã Deactive trong báo cáo vận đơn 


Nhân sự vận đơn đã nghỉ việc, tài khoản bị deactive, hệ thống vẫn hiển thị ở báo cáo vận đơn nếu nhân sự đó có số liệu liên quan.


2. [Bộ Lọc] Tìm data bằng số điện thoại phụ


Ở tất cả các bộ lọc, hiện tại đã có thể bổ sung tìm kiếm theo số điện thoại phụ.


3.  [Kế toán -Kho] Bổ sung thời gian (giờ) trong các bộ lọc chi tiết ở danh sách sản phẩm4. [Bộ lọc - CSKH] Lọc theo khoảng tiền khách hàng thanh toán ở data CSKH


Thêm bộ lọc theo khoảng tiền khách hàng thanh toán ở bộ lọc data CSKH để có thể tìm kiếm khách hàng và phân loại khách dễ dàng hơn.

Khoảng tiền sẽ lọc theo tổng tiền của 1 khách hàng cần thanh toán trong khoảng thời gian được lựa chọn.

Số tiền sẽ là điền số tại text box như hình đính kèm:
5. [Admin] Cấp quyền chia số ở kho số thả nổi

Ở data kho số thả nổi, nhóm tài khoản được phân quyền sẽ có quyền chia data cho nhân sự sale.


Hướng dẫn cấu hình:


Bước 1: Tài khoản Admin vào mục "Quản lý nhân sự"Bước 2: Click mục "Quản lý phân quyền"Bước 3: Click chọn "Phân quyền cho các nhóm"
Bước 4: Người dùng chọn nhóm tài khoản cần phân quyền, tích chọn "Chia data kho số thả nổi" rồi nhấn cập nhật.Hướng dẫn sử dụng:


Người dùng vào kho số thả nổi tiến hành chia số gán cho nhân viên sale- Sau khi data được gán tên Sale, sale sẽ được xem những data đã gán tên mình và cả những data "chưa xác định" (chưa được gán tên).

- Sale được gán tên data ở kho số sẽ nhận được thông báo "bạn có data mới được chia".

- Tài khoản được phân quyền có thể  tích chọn chia lại số ngay khi đã gán tên sale.

- Vẫn ghi nhận các data được gán vào báo cáo như bình thường.


6. [MKT - Thêm mới data] Linh hoạt chọn sp / nhóm sp

- Thêm mới data bằng file Excel bổ sung cột "Sản phẩm" trong file dữ liệu mẫu, cài đặt format đúng với dữ liệu nhóm sản phẩm/sản phẩm đang có của doanh nghiệp.

- Các bạn Carepage và MKT vui lòng tải file Excel mới được update trên hệ thống về để sử dụng.

- Khi điền số điện thoại của khách hàng, người dùng thêm dấu ' hoặc 84 trước số điện thoại để hệ thống nhận diện số điện thoại và check trùng trong hệ thống và không xóa dòng đầu tiên.


7. [Hệ Thống] Bổ sung checkbox để "active" Phòng ban - Nhóm

Nếu phòng ban không còn tồn tại trong doanh nghiệp, tài khoản được phân quyền có thể inactive phòng ban để tiện cho việc quản lý và xem dữ liệu sau này. 


*Lưu ý: phòng ban - nhóm đã inactive vẫn sẽ hiển thị ở báo cáo và bộ lọc nếu có số liệu liên quan.


Cảm ơn các bạn đã theo dõi.