Saletick cập nhật tính năng mới (15/09/2020)

Cập nhật: 11/03/2021 15:04

1. Ẩn thông tin của đơn hàng bị báo trùng.

Khi sale lên đơn hàng mà bị trùng đơn, hệ thống sẽ ẩn đi số điện thoại và địa chỉ của đơn trùng trước đó như hình dưới:

 

2. Cho phép in lại đơn với những đơn đã in trước đó ở đơn chờ giao và đơn đang giao

Với những đơn đã in trước đó, nhân viên kho có thể in lại đơn ở nút prin ngay cạnh mã vận đơn.

*Lưu ý: khi chọn in lại đơn, chỉ thao tác thủ công từng đơn một.

 

3. Bổ sung mã vạch của vận đơn ở trên bill đối với đơn hàng sử dụng dịch vụ Viettel Post