Saletick cập nhật tính năng mới (14/10/2020)

Cập nhật: 06/01/2021 09:24

 

Để hỗ trợ các khách hàng đang sử dụng hệ thống Saletick, đội ngũ phát triển sản phẩm trân trọng thông báo bản cập nhật ngày 13/10 với việc bổ sung nhiều tính năng cho tài khoản Admin.

Các câp nhật mới bao gồm:

1. [Đối tác] Thay đổi mô hình kết nối API

  • Data

Logic cũ: Bắn data thẳng về cho Sale

Logic mới: Bắn data về cho MKT, sau đó MKT sẽ chia cho sale

  • Số lượng đối tác kết nối

Logic cũ: Chỉ cho phép kết nối 1 đối tác cùng lúc

Logic mới: Cho phép kết nối nhiều đối tác cùng lúc

 

2. [Admin] Bổ sung một số tính năng cho tài khoản Admin

 

2.1. Cho phép thay đổi trạng thái đơn hàng từ thành công về hoàn và ngược lại

- Trong chi tiết đơn hàng sẽ có lựa chọn trạng thái để đưa đơn về trạng thái tương ứng

- Lựa chọn trạng thái chỉ hiển thị khi đơn ở trạng thái hoàn chưa đối soát, đơn thành công chưa đối soát và đơn hoàn bị ẩn.

Hướng dẫn thao tác:

- Bước 1: Chọn đơn cần chỉnh sửa trạng thái, sau đó click vào chi tiết đơn

 

- Bước 2: Click chọn chuyển đổi trạng thái đơn (Đưa về đơn hoàn hoặc đưa về đơn thành công)

 

- Bước 3: Người dùng xác nhận bằng cách nhấn "ok" hoặc chọn hủy để giữ nguyên trạng thái

(*) Lưu ý:

- Nếu là đơn hoàn mà chuyển qua thành công chưa đối soát thì:
+ Data sẽ được đưa về Data CSKH
+ Đơn hàng sẽ về đơn đối soát tiền thu COD.

- Nếu là đơn thành công chưa đối soát mà chuyển thành đơn hoàn thì data sẽ bị chuyển ra khỏi trạng thái Data CSKH.

- Nếu là đơn hoàn bị ẩn về thành công thì phải hủy các đơn đã cứu rồi sau đó thực hiện chuyển trạng thái:
+ Thực hiện ghi đè trạng thái cho data
+ Đơn sẽ được đưa về thành công chưa đối soát

 

2.2. Không bị giới hạn số lần up file đối soát tiền thu COD đối với tài khoản Admin.

 

 

3. Bổ sung quyền thay đổi nhân viên vận đơn ở tính năng Đơn xác nhận

 

Hướng dẫn thêm quyền:

- Bước 1: Người dùng đăng nhập vào trang quản trị của Saletick, chọn "Quản lý nhân sự"

 

- Bước 2: Click chọn "Quản lý phân quyền"

 

- Bước 3: Click chọn "Phân quyền cho các nhóm"

 

- Bước 4: Chọn nhóm tài khoản cần phân quyền

 

- Bước 5: Ở tính năng 3. Quản lý đơn hàng, tick chọn quyền "Thay đổi nhân viên vận đơn" sau đó chọn cập nhật.

 

4. Tính năng cho phép xuất file "Đối soát tiền thu COD"

  • Hướng dẫn phân quyền:

- Bước 1: Người dùng đăng nhập vào trang quản trị của Saletick, chọn "Quản lý nhân sự"

 

- Bước 2: Click chọn "Quản lý phân quyền"

 

- Bước 3: Click chọn "Phân quyền cho các nhóm"

 

- Bước 4: Chọn nhóm tài khoản cần phân quyền

 

- Bước 5: Ở tính năng 3. Quản lý đơn hàng, tick chọn quyền "Export đơn hàng đối soát COD", sau đó nhấn cập nhật.

 

  • Xuất File 

Để xuất file, người dùng tạo bộ lọc cần xuất ở tính năng Đối soát tiền thu COD, rồi tick chọn Xuất file CSV ở góc dưới cùng màn hình như hình dưới:

Tạo bộ lọc

 

Click "CSV" để tải xuống.

Cảm ơn các bạn!