Saletick cập nhật tính năng mới (11/12/2020)

Cập nhật: 28/12/2020 15:30

1. Cấu hình tìm kiếm data/đơn hàng của nhân viên đã nghỉ việc (đã bỏ act)

Đã bổ sung hiển thị bộ lọc theo nhân sự đã nghỉ việc ở danh mục Data khách hàng và Quản lý đơn hàng.

 

2. Thêm trường số điện thoại của doanh nghiệp khi xuất file đơn hàng từ chờ giao sang đang giao

Ở file xuất của đơn chờ giao chuyển sang đang giao, bổ sung trường số hotline của từng doanh nghiệp để Viettel có thể liên hệ từng doanh nghiệp khi cần hỗ trợ đơn hàng.

 

3. Lưu thông tin khách hàng trước bước chọn xác nhận mua

Ở data mới, data contact: khi thao tác nhập địa chỉ và thông tin khách hàng trước rồi nhấn xác nhận mua thì đó vẫn sẽ lưu lại trên màn hình.

 

Cảm ơn các bạn đã tin tưởng sử dụng Saletick.