Saletick cập nhật tính năng mới (11/01/2021)

Cập nhật: 12/04/2021 17:40

Để hỗ trợ nhân sự Marketing và Kho làm việc linh hoạt hơn, hệ thống vừa cập nhật một số tính năng mới với các nội dung sau:


1. [Tạo đơn mới] Tạo đơn hàng cho phép chọn nhân sự MKT

      

Saletick vừa bổ sung tính năng tạo đơn hàng có thể gắn tên của nhân sự MKT ở trong nhóm quyền, cho nên việc lựa chọn sử dụng sẽ phụ thuộc vào cơ cấu mỗi công ty.


Để sử dụng tính năng này, chỉ có tài khoản Admin mới có thể bổ sung ở mục cấu hình Phân quyền cho các nhóm.2. [MKT - Thêm mới data] Linh hoạt chọn Sản phẩm hoặc Nhóm sản phẩm

Khi thêm mới sản phẩm, MKT có thể lựa chọn sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm khách hàng quan tâm.

*Lưu ý: Chỉ được phép 1 nhóm sản phẩm hoặc nhiều sản phẩm trong cùng 1 nhóm3. [MKT - Đẩy data] Set thời gian đẩy data cho sale ở DS data của MKT

Bổ sung tính năng set thời gian đẩy chia số cho Sale (có lưu log) ở Danh sách Data của Marketing.


Hướng dẫn sử dụng:

Bước 1: Sau khi thêm mới data, nhân viên MKT vào mục danh sách data để bắt đầu thao tác chia số.


Bước 2: Click vào biểu tượng đồng hồ ở cột Thao tác, màn hình sẽ hiển thị Pop up như sauNhân viên MKT lựa chọn thời gian chia số cho Sale (lựa chọn ngày giờ) và khoảng thời gian đẩy Data lại cho Sale sau đó nhấn cập nhật.

Nếu sau thời gian cấu hình ban đầu không chia được cho Sale, thì cứ sau 5 phút hệ thống sẽ chia lại 1 lần trong khoảng thời gian đẩy lại đã cài đặt.


4. [Kho] Linh hoạt được chọn đơn chờ giao chuyển sang đang giao

Sau khi thoát màn hình ở bước in bill, kho vẫn có thể tích chọn hàng loạt để chuyển đơn chờ giao sang đơn đang giao.5. [Kho] Quyền sửa đổi số lượng sản phẩm trong kho

Kế toán kho có quyền sửa số lượng sản phẩm trong kho và không có quyền xóa sản phẩm.


Hướng dẫn sử dụng:

Bước 1: Trong màn hình Danh sách sản phẩm, kế toán kho lựa chọn doanh nghiệp và sản phẩm muốn giảm


Bước 2: Click vào ô giảm tồn tương ứng với sản phẩm


Màn hình sẽ hiển thị Popup như sau:

Người dùng nhập số lượng giảm và chọn cập nhật.


*Lưu ý:

- Số giảm tồn không được lớn hơn số lượng tồn kho hiện tại.

- Tồn kho sẽ giảm bằng số lượng tồn kho hiện tại trừ đi số lượng giảm hiện tại.


6. [Tạo đơn] Chiết khấu trên từng sản phẩm

Bổ sung chiết khấu theo từng sản phẩm ở màn hình lên đơn hàng, từng sản phẩm sẽ có cột chiết khấu riêng
7. [Báo cáo - Xuất dữ liệu]  Bổ sung cột chiết khấu sản phẩm tại trường dữ liệu


Trong các trường xuất ra sẽ bổ sung trường hóa đơn chi tiết: thể hiện từng sản phẩm trong đơn hàng, giá trị chiết khấu trên từng sản phẩm


Cảm ơn mọi người đã theo dõi.