Saletick cập nhật tính năng mới 09/03/2021

Cập nhật: 12/03/2021 16:14

Lần cập nhật này Saletick ra mắt tính năng mới ‘Báo cáo Khách Hàng’ giúp người dùng có cái nhìn tổng quan về sự tăng trưởng của số lượng khách hàng và tập trung vào đúng đối tượng tiềm năng. 


Để sử dụng được tính năng này, trước hết người dùng cần được phân quyền tại cấu hình và cấu hình độ tuổi khách hàng theo từng doanh nghiệp: 

            

Phân quyền xem báo cáo Khách Hàng:

Cấu hình báo cáo: để chia độ tuổi khách hàng, Xem báo cáo khách hàng    ‘Cấu hình báo cáo’ để chia độ tuổi trong Báo cáo Khách hàng theo Độ tuổi:   

Hướng dẫn thao tác: 

Người dùng đăng nhập vào phần mềm. Từ trang chủ của phần mềm, người sử dụng chọn “Báo cáo Khách Hàng”. Ở  menu bên trái có thêm Tab ‘Báo cáo Khách Hàng’ bao gồm: Tổng Quan, Theo lựa chọn, Doanh Thu. 


Tùy theo nhu cầu và cấu hình, người dùng có thể lựa chọn các dạng báo cáo như: Tổng quan, Theo lựa chọn và Doanh Thu

Tổng Quan : Người dùng sử dụng bộ lọc để có được kết quả theo nhu cầu. Biểu đồ thể hiện các giá trị: Tổng giá trị đơn, Khách hàng đã mua, Khách hàng mới, Khách hàng cũ. Có biểu đồ dạng line để so sánh với cùng kì của khoảng thời gian đã chọn. Ở phần Tổng quan, số liệu tính trên trạng thái hoàn thành.

- Khách hàng đã mua: Số lượng khách hàng đã mua hàng (hoàn thành) 

- Khách hàng mới: Khách hàng lần đầu mua hàng

- Khách hàng cũ: Khách quay lại mua hàng tính từ đơn thứ 2


Báo cáo theo lựa chọn: Nhóm khách, Khu Vực và Độ tuổi 

Nhóm khách: Khách mới và Khách quay lại

   Khu vực: Hiển thị sự phân bổ của khách hàng theo tỉnh/ Thành phố. Ưu tiên hiển thị tối đa 9 tỉnh thành có số khách cao nhất, phần chia thứ 10 trong biểu đồ tròn là cộng gộp của tất cả các tỉnh còn lại    Độ tuổi: Cấu hình theo độ tuổi để lấy số liệu cho báo cáo
    Báo cáo Doanh thu theo khách hàng: Người dùng sử dụng bộ lọc để lấy được số liệu như mong muốn, có thể xuất excel, tìm kiếm theo số điện thoại, tên của khách.
    Lấy kết quả theo ngày tạo đơn. Người dùng lưu ý, hiện tại Saletick chỉ hiển thị tối đa 20 kết quả trên màn hình, nếu cần danh sách chi tiết có thể chọn ‘Xuất excel’ phía
    trên góc phải màn hình.