Saletick cập nhật tính năng mới 07/02/2021

Cập nhật: 07/02/2021 13:22

1. Gộp chung Module "Data mới" và "Data contact" lại thành "Data"

Lần cập nhật mới này, Saletick gộp chung module ‘’Data mới’’ và ‘’Data contact’’ lại thành ‘’Data’’. Nhằm mục đích tối ưu trải nghiệm, tối giản thao tác ở data mới khi convert sang contact/đơn hàng. Giúp người dùng có cái nhìn tổng quan, nằm bắt được thông tin của khách hàng chỉ với 1 click.
Logic hiển thị mới về Data được tóm lược như sau:
- Data được đẩy lên từ MKT mà chưa được xử lý tác nghiệp hệ thống sẽ gắn nhãn ''Mới''
- Data chỉ update thông tin (không có kết quả tác nghiệp) vẫn gắn nhãn ''Mới''
- Data mới có lịch hẹn gọi trước ưu tiên đẩy lên trên đầu
- Data mới đẩy lên trước theo thứ tự thời gian
- Data cũ (convert) cũng sắp xếp theo thứ tự: có lịch hẹn gọi trước đẩy lên trước, chưa có lịch thì ưu tiên thời gian mới nhất trước.

Hướng dẫn thao tác:
Bước 1: Người dùng đăng nhập vào phần mềm. Từ trang chủ của phần mềm, người sử dụng chọn “DataBước 2: Khi màn hình hiển thị danh sách data, người dùng sử dụng bộ lọc để tìm kiếm khách hàngBước 3: Để xử lý khách hàng, người dùng click vào tên khách hàng ở cột Thông tin khách hàng.