Saletick cập nhật tính năng mới (06/11/2020)

Cập nhật: 28/12/2020 15:31

 

1. Bổ sung thêm kiểu chia data "Thủ công"

Để phù hợp với mô hình một số doanh nghiệp, hệ thống đã bổ sung thêm kiểu chia data theo hình thức Thủ công.

Cách cấu hình sẽ tương tự như 2 kiểu chia số trước đó, người dùng sẽ lựa chọn chia thủ công theo khung giờ quy định của mỗi doanh nghiệp

 

Sau khi MKT chia số, Data sẽ được đưa về Data mới và những tài khoản nào được phân quyền vị trí "bộ phận chia số" sẽ nhìn thấy những data đó như hình dưới:

 

Để chia số cho sale, bộ phận chia số click chọn vào tên sale là Chưa xác định sau đó chọn sale mới sẽ phụ trách xử lý data.

 

2. Xuất dữ liệu theo điều kiện dành cho tài khoản Admin

 

Để sử dụng tính năng này, người dùng thao tác như sau:

- Bước 1: Trong trang quản trị, click chọn "Thống kê, báo cáo"

 

- Bước 2: Click chọn "Xuất dữ liệu"

 

Sau đó người dùng lựa chọn các điều kiện như hình dưới để xuất dữ liệu:

 

3. Bổ sung cột Thả nổi ở báo cáo Sale

 

Bổ sung cột "Thả nổi" với những data mới bị thả nổi ở báo cáo sale.

Công thức: Data mới = Data đã KN + Sai số + Không nhu cầu  + Chưa kết nối + Thả nổi

Logic: Con số thả nổi sẽ ghi nhận ở báo cáo chi tiết cho người cuối cùng nhận/xử lý data đó trong cùng ngày data được chia cho sale.

 

Ví dụ: trong ngày 06/11 bạn Nguyễn Văn A nhận được data mới là X, do quá hạn xử lý nên data X bị đưa về kho số thả nổi.

Trường hợp 1: trong ngày hôm đó không có sale khác nhận data X để xử lý (cập nhật kết quả tác nghiệp mới) thì báo cáo sẽ ghi nhận data thả nổi ở cột của bạn Nguyễn Văn A. 

Trường hợp 2: bạn sale Hồ Thị B là người cuối cùng trong ngày hôm đó nhận xử lý data X, hệ thống sẽ ghi nhận là data đã kết nối của bạn B. 

Nếu trong cùng ngày 06/11, data X tiếp tục bị đưa về kho số thả nổi do quá hạn xử lý tác nghiệp hoặc quá thời gian không lên được đơn hàng thì báo cáo sẽ ghi nhận thả nổi ở cột của bạn Lê Thị B.

 

4. Bổ sung thêm Kiểu thời gian là Ngày xuất đơn trong bộ lọc của Đơn hoàn hủy bị ẩn và đơn hoàn.

 

Để vận đơn dễ dàng trong việc tìm kiếm đơn hàng ở Đơn hoàn hủy bị ẩn, hệ thống đã bổ sung thêm kiểu thời gian Ngày xuất đơn như hình dưới:

 

 

Cảm ơn các bạn đã theo dõi thông tin.

Chúc các bạn thao tác thành công!