Saletick cập nhật tính năng mới (06/10/2020)

Cập nhật: 28/12/2020 15:32

1. Kết hợp bộ lọc điều kiện và menu nhanh 

Ở các module có cả bộ lọc điều kiện và menu nhanh, người dùng có thể sử dụng kết hợp 2 bộ lọc để tìm kiếm khách hàng dễ dàng hơn:

 

2. Cấu hình nhận thông báo các đơn hàng cho Giám đốc doanh nghiệp và Phó GĐ doanh nghiệp

Hướng dẫn cấu hình:

- Bước 1: Tại trang quản trị, người dùng click "Cấu hình hệ thống" 

 

- Bước 2: Click "cấu hình thông báo".

 

- Bước 3: Để cấu hình thông báo cho giám đốc doanh nghiệp, người dùng click vào checkbox để chọn nhận thông báo theo tình trạng khách hàng

- Bước 4: Tick chọn cài đặt nhận thông báo cho giám đốc và nhấn lưu cài đặt.

 

3. Thêm nút đánh dấu tất cả đã đọc để đọc hết thông báo

 

4. Cho lọc theo thời gian cần tác nghiệp của data/đơn trong hồ sơ khách hàng

Bổ sung bộ lọc theo thời gian cần tác nghiệp để sale có thể quản lý thời gian tác nghiệp với khách hàng.

Cách sử dụng:

- Bước 1: tại trang quản trị, người dùng click "Data khách hàng"

 

- Bước 2: Click "hồ sơ khách hàng"

 

- Bước 3: Tại trạng hồ sơ khách hàng, người dùng chọn thời gian hẹn tác nghiệp để lọc khách hàng.

 

5. Hiển thị đơn hoàn/hủy bị ẩn trong tìm kiếm chung

 

6. Lọc theo sản phẩm trong Đơn hàng/Data CSKH

Ở tất cả mục đơn hàng và Data CSKH, bổ sung bộ lọc theo tên sản phẩm.

Với Data CSKH, nếu khách hàng đã mua nhiều đơn hàng thì sản phẩm được trả kết quả là sản phẩm của đơn hàng thành công gần nhất.

 

7. Cấu hình xem Doanh số ở báo cáo vận đơn

Để phù hợp với cấu hình tính số cho vận đơn của các công ty, hệ thống update bộ lọc xem báo cáo vận đơn theo các lựa chọn sau:

- Theo ngày sale lên đơn

- Theo ngày check chéo

- Theo ngày xác nhận giao hàng

- Theo ngày xuất hàng

- Theo ngày giao hàng thành công

- Theo ngày đối soát COD

Người dùng click vào bộ lọc như hình dưới để lựa chọn:

(*) Lưu ý: Bộ lọc sẽ được lấy theo trạng thái của đơn hàng tại thời điểm lọc, những đơn hàng nào đang ở trạng thái trước đó thì sẽ không được hiển thị.
Ví dụ: xem theo ngày xuất đơn sẽ không thấy đơn chờ giao, bị hủy hoặc những đơn đang ở trạng thái đơn xác nhận.

 

8. Tình trạng khách hàng sẽ xuyên suốt theo tất cả các trạng thái của đơn hàng.

 

9. Đối soát COD với các đơn đã thu tiền đặt cọc

Logic cũ: đơn hàng đã thu tiền đặt cọc thì được tính là đã đối soát => không cho phép đối soát tiếp

Logic mới: đơn hàng đã thu tiền đặt cọc không được tính là đối soát => đối soát theo số tiền thực thu của khách hàng.