Saletick cập nhật tính năng mới (05/12/2020)

Cập nhật: 13/04/2021 15:52

 

1. Tạo Giới hạn chiết khấu và tạo combo Sản phẩm

 

Về tạo combo và giới hạn chiết khấu, khách hàng có thể tạo combo chứa số lượng, loại sản phẩm khác nhau và nhập giá thủ công.

Các ô nhập giá thay đổi thành Giá Sàn, Giá Trần và Giá Vốn giúp công ty kiểm soát được mức giá bán ra trên từng sản phẩm/combo.

Việc này hoàn toàn có thể được cấu hình theo từng kho sao cho phù hợp.

Định nghĩa:

- Giá sàn: là mức giá tối thiểu có thể bán ra của sản phẩm/Combo theo quy định của công ty

- Giá trần: là mức giá bán ra của sản phẩm/Combo theo quy định của công ty (chính là giá bán của sản phẩm trong phần mềm hiện tại).

- Giá vốn: là giá nhập của sản phẩm

 

Để giới hạn mức chiết khấu sản phẩm/Combo người dùng thao tác thay đổi ở mục sửa thông tin sản phẩm

 

Hướng dẫn tạo tạo Combo sản phẩm:

Bước 1: Trong trang quản lý sản phẩm, click chọn "Danh sách sản phẩm"

 
- Bước 2: Click chọn "Thêm mới sản phẩm"

 

- Bước 3: Tại trang thêm mới sản phẩm, người dùng chọn Loại sản phẩm là sản phẩm Combo

Người dùng điền đầy đủ các trường thông tin sau đó nhấn thêm mới.

 

2. Thay đổi logic về tính tồn kho

 

Hệ thống đã bổ sung thêm một cột số lượng xuất tạm ở trong thống kê của kho.

Số lượng xuất tạm: là tổng số lượng sản phẩm được lên đơn nhưng chưa được xuất kho (vẫn đang ở các trạng thái từ chờ giao trở xuống)

Sau khi đơn hàng được kho xác nhận xuất hàng, số lượng xuất tạm sẽ chuyển thành Số lượng xuất.

Logic tính tồn kho được thay đổi để tránh tình trạng thiếu hàng, âm hàng.

Theo đó: Tồn = SL nhập - (SL xuất + SL xuất tạm) + SL Hoàn

Việc này giúp kho dễ dàng kiểm soát tình trạng hàng hóa trong kho, về số lượng hàng thực xuất, lượng hàng xuất tạm của sale.

 

Cảm ơn đã theo dõi đến cuối bài viết này.