Saletick cập nhật tính năng mới (04/09/2020) Cảnh báo khách hàng mua vượt quá số tiền giới hạn

Cập nhật: 11/03/2021 15:02

Hệ thống CRM Saletick vừa cập nhật tính năng cảnh báo đối với khách hàng mua hàng vượt quá số tiền giới hạn đã cài đặt trước đó.

Mô tả chi tiết:

- Điều kiện check khách hàng: Hệ thống sẽ check trùng 1 trong 3 thông tin dưới đây để hiển thị cảnh báo:

  1. Số điện thoại
  2. Họ và tên
  3. Địa chỉ của khách hàng (bao gồm cả 4 thông tin tỉnh, huyện, xã, địa chỉ)

- Tổng tiền được tính là tổng giá trị thanh toán của tất cả đơn hàng từ lúc ban đầu đến thời điểm hiện tại
- Hiển thị cảnh báo ở mục đơn xác nhận, đơn chờ giao như hình dưới:

Hướng dẫn cấu hình:

- Bước 1: Tại trang quản trị của Admin, click "Cấu hình hệ thống"

 

- Bước 2: Click "Cấu hình chung CRM"

 

- Bước 3: Màn hình sẽ hiển thị như hình dưới, người dùng nhập số tiền hạn mức mua hàng của khách hàng

(*) Lưu ý: Nhập số tiền là 0 nếu không muốn hiển thị cảnh báo.

 

- Bước 4: Nhấn cập nhật và bắt đầu sử dụng.

 

Chúc các bạn thực hiện thành công!