Quy trình Marketing (Đối với phương pháp chạy Mes)

Cập nhật: 28/12/2020 16:32
  • Bộ phận Marketing sẽ triển khai quảng cáo trên Facebook, kết quả là data khách hàng đổ về. Các bạn sẽ nhập data này lên hệ thống để chuyển cho NVKD, đồng thời theo dõi tình trạng và kết quả của data.
  • Đơn vị quản lý Data trên Saletick sẽ tương tự với đơn vị tạo quảng cáo trên Faceboook: Tài khoản quảng cáo–chiến dịch quảng cáo – quảng cáo – data.
  • Data sẽ được chứa trong một quảng cáo, quảng cáo sẽ được chứa trong một chiến dịch quảng cáo. Chiến dịch này sẽ có tài khoản quảng cáo riêng biệt ( chính là ID của Facebook cá nhân chạy quảng cáo). Như vậy muốn thêm data lên hệ thống, trước hết phải có quảng cáo, muốn có quảng cáo phải có chiến dịch quảng cáo. Để tạo được chiến dịch quảng cáo phải có ID quảng cáo để xác định tài khoản chạy facebook.
  • Với phương pháp chạy Mes hiện tại, sau khi triển khai quảng cáo và ra kết quả là data, Nhân viên Marketing sẽ nhập thủ công data lên hệ thống.
  • Quy trình tổng quát của thêm mới data là: (1) Tạo tài khoản quảng cáo – (2) Tạo chiến dịch Marketing – (3) Tạo quảng cáo – (4) Nhập data lên hệ thống
  • Có 3 trường hợp khi nhập Data lên hệ thống:

TH1 : Nhập data hoàn toàn mới, chưa có quảng cáo, chưa có Chiến dịch Quảng cáo:

Quy trình: (1) Tạo tài khoản quảng cáo – (2) Tạo chiến dịch Marketing – (3) Tạo quảng cáo – (4) Nhập data

Diễn giải quy trình:

STT

Thao tác

                                Diễn giải

1

Bắt đầu

- Nhân viên Marketing chuẩn bị công việc phục vụ cho chạy quảng cáo sản phẩm trên các kênh quảng bá sản phẩm. Từ các chiến dịch quảng cáo này sẽ có kết quả là data khách hàng tiềm năng.

- Đăng nhập vào hệ thống

 

2

Thêm mới Tài khoản quảng cáo

- Thông tin tài khoản quảng cáo bao gồm: Tài khoản Facebook cá nhân và ID của tài khoản đó.

- Chi tiết thao tác:

(1) Chọn “Marketing”

(2) Chọn “Tài khoản quảng cáo”

(3) Nhấp chuột vào

(4) Điền đầy đủ thông tin theo pop-up hiện ra sau đó nhấp chuột vào

 

(5) Nhấp vào ô vuông để kích hoạt “Running”

Tài khoản được tạo trên hệ thống và có thể hoạt động.

Chú ý : Mục “ID Tài khoản” là ID của tài khoản Facebook mà MKT dùng để chạy quảng cáo.

3

Thêm mới chiến dịch quảng cáo

- Sau khi tạo xong Tài khoản quảng cáo cho chiến dịch, Marketing bắt đầu thêm mới chiến dịch lên hệ thống.

- Chi tiết thao tác :

(1) Click “Chiến dịch Quảng cáo” ở tab phía bên trái màn hình

(2) Nhấp chuột vào  ở phía bên trái màn hình

(3) Sau đó màn hình hiển thị pop-up như sau:

Điền “Tên chiến dịch” để có thể theo dõi được từng chiến dịch

Mục “Tài khoản Ads” : gõ Tên tài khoản FB để tìm. Đây chính là Tài khoản quảng cáo đã tạo trong thao tác 2 – Thêm mới tài khoản quảng cáo.

Nhấp  để hoàn tất.

Màn hình lúc này hiển thị danh sách Chiến dịch của bạn.

(4) Nhấp vào ô vuông để kích hoạt “Act”

 

4

Thêm mới quảng cáo

- Sau khi đã tạo chiến dịch quảng cáo, NV MKT thao tác “Thêm mới Quảng cáo”.

- Chi tiết thao tác :

(1) Click “Thêm mới quảng cáo” ở tab phía trái màn hình

(2) Màn hình hiển thị pop-up “Thêm mới quảng cáo”

MKT điền đầy đủ thông tin sau đó nhấp  để thêm quảng cáo.

(3) Nhấp vào ô vuông để kích hoạt “Act”

5

Thêm mới Data

Sau khi đã thêm mới quảng cáo, để thêm mới một Data lên hệ thống , NV MKT thao tác “Thêm mới Data” trên thanh công cụ của CRM, thao tác theo các bước của hệ thống.

- Chi tiết thao tác:

(1) Click “Thêm mới data” ở tab phía trái màn hình

(2) Màn hình hiển thị pop-up “Thêm mới thông tin khách hàng”

MKT điền đầy đủ thông tin sau đó nhấp  để thêm data mới. 

(3) Danh sách Data Khách hàng

(4) Nếu muốn sửa thông tin khách hàng, MKT nhấp  để sửa thông tin KH

6

Chuyển Data sang NVKD

MKT thực hiện thao tác chuyển Data cho Sales, Trong mục “Danh sách Data” ,Nhấp vào dấu mũi tên  trong cột “Thao tác”.

Hệ thống sẽ tự động chia số cho NVKD hoặc chia số theo cấu hình cài đặt riêng từng doanh nghiệp. NVKD sẽ nhận số điện thoại và xử lý.

7

Quản lý Danh sách Data

NV Marketing tự chủ động theo dõi các chỉ số Quảng cáo, Tình trạng đơn hàng trong mục “Danh sách quảng cáo” để có thể quản lý Data của mình, cập nhật các trạng thái của data theo xử lý của NVKD. Từ đó MKT có thể tối ưu cho các chiến dịch tiếp theo.

(1) Nhấp vào “Data khách hàng”

(2) Chọn “Hồ sơ khách hàng”

Giao diện hiện ra:

8

Quy trình NVKD

NVKD tiến hành nhận số và thực hiện quy trình của NVKD.

 

3.2. TH2 : Nhập data mới , chưa có quảng cáo, đã có sẵn Chiến dịch Quảng cáo :

Quy trình : (1) Tạo quảng cáo trong chiến dịch có sẵn  – (2)  Nhập data

Diễn giải quy trình:

STT

Thao tác

                                Diễn giải

1

 

Thêm mới quảng cáo

- Sau khi đã tạo chiến dịch quảng cáo, NV MKT thao tác “Thêm mới Quảng cáo”.

- Chi tiết thao tác :

(1) Click “Thêm mới quảng cáo” ở tab phía trái màn hình

(2) Màn hình hiển thị pop-up “Thêm mới quảng cáo”

MKT điền đầy đủ thông tin sau đó nhấp  để thêm quảng cáo.

(3) Nhấp vào ô vuông để kích hoạt “Act”

2

Thêm mới Data

Sau khi đã thêm mới quảng cáo, để thêm mới một Data lên hệ thống , NV MKT thao tác “Thêm mới Data” trên thanh công cụ của CRM, thao tác theo các bước của hệ thống.

- Chi tiết thao tác :

(1) Click “Thêm mới data” ở tab phía trái màn hình

(2) Màn hình hiển thị pop-up “Thêm mới thông tin khách hàng”

MKT điền đầy đủ thông tin sau đó nhấp  để thêm data mới. 

(3) Danh sách Data Khách hàng

(4) Nếu muốn sửa thông tin khách hàng, MKT nhấp  để sửa thông tin KH

3

Chuyển Data sang NVKD

MKT thực hiện thao tác chuyển Data cho Sales, Trong mục “Danh sách Data” ,Nhấp vào dấu mũi tên  trong cột “Thao tác”.

Hệ thống sẽ chia data cho NVKD theo cấu hình cài đặt riêng từng doanh nghiệp. NVKD sẽ nhận số điện thoại và xử lý.

4

Quản lý Danh sách Data

NV Marketing tự chủ động theo dõi các chỉ số Quảng cáo, Tình trạng đơn hàng trong mục “Danh sách quảng cáo” để có thể quản lý Data của mình, cập nhật các trạng thái của data theo xử lý của NVKD. Từ đó MKT có thể tối ưu cho các chiến dịch tiếp theo.

(1) Nhấp vào “Data khách hàng”

(2) Chọn “Hồ sơ khách hàng”

Giao diện hiện ra :

5

Quy trình NVKD

NVKD tiến hành nhận số và thực hiện quy trình của NVKD.

 

3.3. TH3 : Nhập data mới , đã có quảng cáo, đã có Chiến dịch Quảng cáo :

Quy trình : (1) Nhập data vào quảng cáo có sẵn

Diễn giải quy trình :

STT

Thao tác

                                Diễn giải

1

Thêm mới Data

Muốn thêm mới một data vào quảng cáo có sẵn trên hệ thống, NV MKT thao tác “Thêm mới Data” trên thanh công cụ của CRM, thao tác theo các bước của hệ thống.

- Chi tiết thao tác :

(1) Sau khi đăng nhập hệ thống, Click “Thêm mới data” ở tab phía trái màn hình

(2) Màn hình hiển thị pop-up “Thêm mới thông tin khách hàng”

MKT điền đầy đủ thông tin sau đó nhấp  để thêm data mới. 

(3) Danh sách Data Khách hàng

(4) Nếu muốn sửa thông tin khách hàng, MKT nhấp  để sửa thông tin KH

2

Chuyển Data sang NVKD

MKT thực hiện thao tác chuyển Data cho Sales, Trong mục “Danh sách Data” ,Nhấp vào dấu mũi tên  trong cột “Thao tác”.

Hệ thống sẽ tự động chia số cho NVKD hoặc chia số theo cấu hình cài đặt riêng từng doanh nghiệp. NVKD sẽ nhận số điện thoại và xử lý.

3

Quản lý Danh sách Data

NV Marketing tự chủ động theo dõi các chỉ số Quảng cáo, Tình trạng đơn hàng trong mục “Danh sách quảng cáo” để có thể quản lý Data của mình, cập nhật các trạng thái của data theo xử lý của NVKD. Từ đó MKT có thể tối ưu cho các chiến dịch tiếp theo.

(1) Nhấp vào “Data khách hàng”

(2) Chọn “Hồ sơ khách hàng”

Giao diện hiện ra:

4

Quy trình NVKD

NVKD tiến hành nhận số và thực hiện quy trình của NVKD.