Quy trình Marketing (Đối với phương pháp chạy Ladipage)

Cập nhật: 28/12/2020 16:32
  • Bộ phận Marketing sẽ triển khai quảng cáo trên Facebook và kết nối với ladipage, kết quả là data khách hàng đổ về thông qua ladipage. Data này sẽ được đổ tự động lên phần mềm Saletick, NV Marketing chia số cho NVKD, theo dõi tình trạng và kết quả của data.
  • Đơn vị quản lý Data trên Saletick sẽ tương tự với đơn vị tạo quảng cáo trên Faceboook : Tài khoản quảng cáo – chiến dịch quảng cáo – quảng cáo – data.
  • Data sẽ được chứa trong một quảng cáo, quảng cáo sẽ được chứa trong một chiến dịch quảng cáo. Chiến dịch này sẽ có tài khoản quảng cáo riêng biệt ( chính là ID của Facebook cá nhân chạy quảng cáo).
  • Như vậy để Data được đổ thẳng lên hệ thống, trước hết phải có quảng cáo, muốn có quảng cáo phải có chiến dịch quảng cáo. Để tạo được chiến dịch quảng cáo phải có ID quảng cáo để xác định tài khoản chạy Facebook.
  • Với phương pháp chạy Ladi hiện tại, sau khi triển khai quảng cáo và ra kết quả là data, data sẽ được đổ thẳng lên hệ thống:
  • Quy trình tổng quát: (1) Tạo tài khoản quảng cáo –  (2) Tạo chiến dịch Marketing – (3) Tạo quảng cáo – (4) Kết nối API.

Lưu ý: Các bước TẠO TÀI KHOẢN , TẠO CHIẾN DỊCH MARKETING, TẠO QUẢNG CÁO sẽ hoàn toàn tương tự phương pháp chạy Mes.

Tài liệu này chỉ hướng dẫn các bạn cách kết nối API để data được đổ thẳng lên hệ thống.

4.1. Diễn giải quy trình :

STT

Thao tác

                                Diễn giải

1

Bắt đầu

- Nhân viên Marketing chuẩn bị công việc phục vụ cho chạy quảng cáo sản phẩm trên các kênh quảng bá sản phẩm.

- Đăng nhập vào hệ thống

 

2.1

Chuẩn bị tài nguyên và chạy quảng cáo Ladipage

- Nhân viên Marketing dùng tài nguyên đã chuẩn bị để triển khai quảng cáo Ladipage.

2.2

Thêm mới tài khoản quảng cáo

- Thao tác hoàn toàn tương tự như phương pháp chạy Mes

3

Thêm mới chiến dịch quảng cáo

- Thao tác hoàn toàn tương tự như phương pháp chạy Mes

4

Thêm mới quảng cáo

- Thao tác hoàn toàn tương tự như phương pháp chạy Mes

Lưu ý: Marketing chú ý điền chính xác “Mã quảng cáo” và “link Landing” để có thể đổ data một cách chính xác nhất.

5

Kết nối API

Chi tiết ở mục 4.2 – Hướng dẫn kết nối API.

6

Chuyển data cho NVKD

- Thao tác hoàn toàn tương tự như phương pháp chạy Mes

7

Quản lý data và

tối ưu

quảng cáo

- Thao tác hoàn toàn tương tự như phương pháp chạy Mes

8

Quy trình

xử lý data của NVKD

NVKD tiến hành nhận số và thực hiện quy trình của NVKD.

4.2. Hướng dẫn kết nối API

4.2.1. Định nghĩa và chữ viết tắt

Định nghĩa

Mô tả

CRM

Hệ thống CRM của GoBig

LADIPAGE

Trang quản trị landing page

USER_ID

kết nối của bạn trên hệ thống CRM

4.2.2. Mục đích

Đây là tài liệu hướng dẫn cấu hình để LADIPAGE gửi thông tin khách hàng nhập trên landing page về CRM. Phương pháp này có thể chạy song song với cách gửi data lên google sheet.

4.2.3. Yêu cầu

USER_IDBạn truy cập trang cá nhân trên hệ thống CRM và copy giá trị trường “Mã kết nối”

 

4.2.4. Luồng thao tác

* Tạo mới tài khoản liên kết

Trong cấu hình form hiện tại của bạn trên LANDIPAGE sẽ cần tạo thêm một tài khoản liên kết với loại “API” như ảnh.

* Thông tin cấu hình:

 

Trường

Giá trị

Tên lưu trữ

Đặt tùy chọn như bình thường

API URL

http://crm.santick.com/api/marketing/webhook_ladipage.php

API Content Type

x-www-form-urlencoded

Gửi API qua LadiPage

 Tích chọn

API Request Header

{"id": "USER_ID"}
*Thay  USER_ID bằng giá trị của bạn


Sau khi cấu hình xong các thông tin trên sẽ được như sau:

#

Trường

Mô tả

1

name

Trường tên của khách hàng

2

phone

Trường số điện thoại của khách hàng

3

Address ( tùy chọn)

Trường địa chỉ của khách hàng

Tiếp theo cần ghép các trường data của LADIPAGE với CRM theo mô tả đặc tính các trường như trên, bạn có thể tham khảo ảnh mẫu bên dưới đây . Vế trái là tên các trường muốn ghép của LADIPAGE, vế phải là tên các trường của CRM.