Nhà cung cấp

Cập nhật: 28/12/2020 16:59

Thiết lập thông tin nhà cung cấp. Tài khoản áp dụng: Admin, kế toán

Quy trình:

1. Đăng nhập phần mềm. Từ trang chủ của phần mềm, người sử dụng chọn “Quản lý sản phẩm”

2. Chọn “Nhà cung cấp”

  • Nếu người người sử dụng muốn tìm kiếm nhà cung cấp theo điều kiện thì click vào “Tìm” để lọc danh sách nhà cung cấp theo các điều kiện như hình bên dưới.

  • Click: “Thêm mới nhà cung cấp” ở góc bên phải hoặc lựa chọn Sửa thông tin nhà cung cấp.

  • Sau đó, người sử dụng click vào “Act” để kích hoạt trạng thái hoạt động cho nhà cung cấp tương ứng.

​​​​​​​​​​​​​​