Kênh MKT

Cập nhật: 11/03/2021 16:59

Quy trình:

1. Đăng nhập vào phần mềm. Từ trang chủ của phần mềm, người sử dụng chọn “Marketing”

2. Chọn “Kênh MKT”


  • Nếu người người sử dụng muốn tìm kiếm kênh Marketing theo điều kiện thì click vào “Tìm” để lọc danh sách kênh Marketing theo các điều kiện như hình bên dưới.


  • Click: “Thêm mới kênh MKT” góc bên phải hoặc nhấp vào biểu tượng “Sửa” để chỉnh sửa thông tin kênh Marketing.