Hướng dẫn cài đặt Saletick cho người mới sử dụng

Cập nhật: 04/01/2021 18:10

Sau khi Saletick tạo domain cho doanh nghiệp, người dùng cài đặt hệ thống theo các bước sau để bắt đầu sử dụng:

- Bước 1: Chỉnh sửa thông tin tổng công ty

- Bước 2: Tạo tài khoản cho nhân sự kho (thuộc tổng công ty)

- Bước 3: Tạo hệ thống, doanh nghiệp cơ cấu công ty

- Bước 4: Thêm tài khoản kết nối bưu điện

- Bước 5: Set tính năng của các nhóm quyền/tạo nhóm quyền nếu có

- Bước 6: Cấu hình chung CRM

- Bước 7: Các doanh nghiệp con tạo phòng ban, cấu hình chung nội bộ doanh nghiệp

- Bước 8: Nhập kho sản phẩm 

- Bước 9: Báo IT cài quét trạng thái đơn hàng