Hỗ trợ và phản hồi vấn đề SaleTick

Cập nhật: 28/12/2020 16:26

1. Phản hồi và hỗ trợ các vấn đề qua:

  • Hotline hỗ trợ : 0934655296
  • Group hỗ trợ - Mỗi doanh nghiệp có nhóm hỗ trợ trong quá trình sử dụng

2. Phản hồi các vấn đề liên quan đến bộ phận kinh doanh quá trình gọi điện, liên lạc khách hàng,...

Bước 1:
 Trong quá trình sử dụng gặp vấn đề - lưu lại SĐT khách hàng gặp vấn đề, đường dẫn view đang gặp vấn đề.

Bước 2: Nhắn tin hoặc gọi điện vào các phương thức liên hệ mục 1.

  • Mô tả vấn đề và thao tác mình gặp phải trong quá trình sử dụng
  • Gửi thông tin: SĐT hoặc đường dẫn view mà mình đang gặp vấn đề, thông tin liên quan đến tài khoản của nhân viên mà mình gặp vấn đề
  • Gửi Ảnh view mình đang xem

Bước 3: Bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ hỗ trợ giải đáp các thắc mắc.