Đơn xác nhận

Cập nhật: 28/12/2020 17:06

Sau khi nhân viên kinh doanh chốt đơn và kiểm tra chéo, nhân viên kinh doanh thao tác xác nhận đơn hàng. Khi đó đơn hàng được chuyển đến mục “Đơn xác nhận” của Vận đơn. Vận đơn sẽ truy cập vào “Đơn xác nhận” và chủ động nhận xử lý những đơn thuộc quyền xử lý của mình.

Quy trình:

1. Người sử dụng đăng nhập vào phần mềm. Từ trang chủ của phần mềm chọn “Quản lý đơn hàng”

2. Chọn “Đơn xác nhận”

  • Nếu người sử dụng muốn lọc danh sách đơn hàng đã xác nhận theo điều kiện thì click vào “Tìm” để lọc danh sách đơn hàng theo các điều kiện như hình bên dưới.

  • Người sử dụng nhấp vào “Nhận xử lý đơn” để chọn những đơn thuộc quyền xử lý của mình.

  • Click vào tên khách hàng để thực hiện xem/ sửa thông tin của đơn hàng tương ứng.

  • Màn hình hiển thị pop-up xem/ sửa thông tin của đơn hàng. Người sử dụng thao tác:

​​​​​​​

1. Cập nhật lại thông tin của khách hàng (nếu khách hàng thay đổi thông tin tên / số điện thoại / địa chỉ …)

2. Thay đổi thông tin đơn hàng (nếu khách hàng đề xuất thay đổi)

3. Chọn hình thức giao hàng

4. Chọn đơn vị vận chuyển

5. Điền “Ghi chú giao hàng” để kho vận in và dán lên bưu cục, ghi chú cho bưu tá.

6. Nhấp “Xác nhận giao hàng” để đơn hàng được chuyển sang kho vận. Sau khi “Xác nhận giao hàng”, data đơn hàng nằm trong mục “Đơn chờ giao”