Đơn thành công

Cập nhật: 28/12/2020 17:08

Quy trình:

1. Người sử dụng đăng nhập vào phần mềm. Từ trang chủ của phần mềm chọn “Quản lý đơn hàng”

2. Chọn “Đơn thành công”

Nếu người sử dụng muốn lọc danh sách đơn hàng đã giao và thu đủ tiền theo điều kiện thì click vào “Tìm” để lọc danh sách đơn hàng theo các điều kiện như hình bên dưới.

Click vào tên khách hàng để thực hiện xem thông tin của đơn hàng tương ứng.

Kết quả hiện ra là: