Đối soát đơn hoàn

Cập nhật: 28/12/2020 17:09

Hiển thị danh sách liệt kê tất cả các đơn bị hoàn trên hệ thống CRM. Giúp kiểm soát số lượng đơn hoàn ở thực tế so với trên hệ thống.

Quy trình:

1. Đăng nhập vào phần mềm. Từ trang chủ của phần mềm người sử dụng chọn “Quản lý đơn hàng”

2. Chọn “Đối soát”

3. Chọn “Đối soát đơn hoàn”

Phần xem Danh sách đơn hoàn cần đối soát:

  • Upload file excel chứa danh sách các đơn chưa được đối soát:

Màn hình hiển thị Danh sách đơn hoàn cần đối soát. Người sử dụng thao tác:

1. Người sử dụng click “Tải file mẫu” để tải xuống mẫu file excel từ hệ thống

2. Điền thông tin dữ liệu đơn hàng theo file -> “Chọn file excel”

3. Click “Nhập file đối soát”

Sau khi upload file xong, đơn nào được đối soát thì được coi là đã đối soát xong và không hiển thị ở danh sách đó nữa. Nếu đơn có ở file excel nhưng không có trong danh sách đơn hoàn trên CRM (với điều kiện đơn đó là Đơn đang giao tồn tại trên hệ thống), thì đơn đó được tự động chuyển trạng thái về Đơn hoàn và coi là đã đối soát hoàn xong rồi.

  • Bộ lọc hỗ trợ:

Nếu người sử dụng muốn tìm kiếm data theo điều kiện thì click vào “Tìm” để lọc danh sách data theo các điều kiện như hình bên dưới.

Trong danh sách đối soát, đơn nào quá 3 ngày mà ko được đối soát thì sẽ cảnh báo đỏ lên.