Đối soát đơn đi

Cập nhật: 28/12/2020 17:09

Hiển thị danh sách liệt kê tất cả các đơn đã xuất đi trên hệ thống CRM, giúp kiểm soát được việc thanh toán phí thu hộ của các đơn hàng.

Quy trình:

1. Đăng nhập vào phần mềm. Từ trang chủ của phần mềm người sử dụng chọn “Quản lý đơn hàng”

2. Chọn “Đối soát”

3. Chọn “Đối soát đơn đi”

Phần xem Danh sách đơn đang gửi đi cần đối soát:

  • Upload file excel chứa danh sách các đơn chưa được đối soát:

Màn hình hiển thị Danh sách đơn đang gửi đi cần đối soát. Người sử dụng thao tác:

1. Người sử dụng click “Tải file mẫu” để tải xuống mẫu file excel từ hệ thống

2. Điền thông tin dữ liệu đơn hàng theo file -> “Chọn file excel”

3. Click “Nhập file đối soát”

Sau khi upload file xong, đơn nào được đối soát thì được coi là đã đối soát xong và không hiển thị ở danh sách đó nữa.

  • Bộ lọc hỗ trợ:

Nếu người sử dụng muốn tìm kiếm data theo điều kiện thì click vào “Tìm” để lọc danh sách data theo các điều kiện như hình bên dưới.

Trong danh sách đối soát, đơn nào quá 3 ngày mà ko được đối soát thì sẽ cảnh báo đỏ lên.