Data CSKH

Cập nhật: 28/12/2020 16:42

Quy trình:

1. Đăng nhập vào phần mềm. Từ trang chủ của phần mềm, người sử dụng chọn “Data khách hàng”

2. Chọn “Data CSKH”

  • Người sử dụng nhấp vào tên tác nghiệp cần để lọc danh sách khách hàng đã giao hàng thành công cần CSKH theo “Tác nghiệp cần” hoặc click vào “Tìm” để lọc theo các điều kiện như hình bên dưới.

  • Click vào tên khách hàng để thực hiện xem thông tin data của khách hàng tương ứng. Màn hình hiển thị pop-up xem thông tin data tương ứng với khách hàng đã chọn.

  • Nếu nhân viên kinh doanh tư vấn thành công và khách hàng xác nhận mua hàng, nhân viên kinh doanh chọn trạng thái “Xác nhận mua”.

​​​​​​​

  • Lúc này trên màn hình hiển thị pop-up “Tạo đơn hàng cho khách hàng”. Nhân viên kinh doanh điền đầy đủ thông tin khách hàng, thông tin đơn hàng và thao tác “Tạo đơn hàng”.

​​​​​​​​​​​​​​