Danh sách sản phẩm

Cập nhật: 28/12/2020 16:59

Thiết lập thông tin sản phẩm. Tài khoản áp dụng: Admin, kế toán

Quy trình:

1. Đăng nhập phần mềm. Từ trang chủ của phần mềm, người sử dụng chọn “Quản lý sản phẩm”

2. Chọn “Danh sách sản phẩm”

  • Nếu người người sử dụng muốn tìm kiếm sản phẩm theo điều kiện thì click vào “Tìm” để lọc danh sách sản phẩm theo các điều kiện như hình bên dưới.

  • Click: “Thêm mới sản phẩm” ở góc bên phải hoặc lựa chọn Sửa sản phẩm.

​​​​​

  • Sau đó, người sử dụng click vào “Act” để kích hoạt trạng thái hoạt động cho sản phẩm tương ứng.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​