Danh sách quảng cáo

Cập nhật: 28/12/2020 16:23

Quy trình:

1. Đăng nhập vào phần mềm. Từ trang chủ của phần mềm, người sử dụng chọn “Marketing”

2. Chọn “Danh sách quảng cáo”

  • Nếu người người sử dụng muốn tìm kiếm quảng cáo theo điều kiện thì click vào “Tìm” để lọc danh sách quảng cáo theo các điều kiện như hình bên dưới.

  • Click: “Thêm mới quảng cáo” góc bên phải hoặc nhấp vào biểu tượng “Sửa” để chỉnh sửa thông tin quảng cáo.

  • Nhấp vào ô vuông “Act” để kích hoạt trạng thái hoạt động cho quảng cáo.

​​​​​​​