Danh sách data

Cập nhật: 11/03/2021 17:18

Quy trình:

1. Đăng nhập vào phần mềm. Từ trang chủ của phần mềm người sử dụng chọn “Marketing”

2. Chọn “Danh sách data”


Nếu người sử dụng muốn tìm kiếm data theo điều kiện thì click vào “Tìm” để lọc danh sách data theo các điều kiện như hình bên dưới

  • Trong mục “Danh sách data”, nhấp vào biểu tượng mũi tên trong cột “Thao tác” để thực hiện thao tác chuyển data cho nhân viên kinh doanh. Hệ thống sẽ tự động chia số cho nhân viên kinh doanh hoặc chia số theo cấu hình cài đặt riêng từng doanh nghiệp. Nhân viên kinh doanh sẽ nhận số điện thoại và xử lý.
  • Ngoài ra, người sử dụng có thể nhấp vào biểu tượng “Sửa” để chỉnh sửa thông tin data.