Danh mục sản phẩm

Cập nhật: 28/12/2020 16:59

Quy trình: 

1. Đăng nhập phần mềm. Từ trang chủ của phần mềm, người sử dụng chọn “Quản lý sản phẩm”

2. Chọn “Danh mục sản phẩm”

  • Click: “Thêm mới danh mục sản phẩm” ở góc bên phải hoặc lựa chọn Sửa thông tin danh mục sản phẩm.

  • Sau đó, người sử dụng click vào “Act” để kích hoạt trạng thái hoạt động cho danh mục sản phẩm tương ứng.

​​​​​​​