Chiến dịch quảng cáo

Cập nhật: 28/12/2020 16:23

Quy trình:

1. Đăng nhập vào phần mềm. Từ trang chủ của phần mềm, người sử dụng chọn “Marketing”

2. Chọn “Chiến dịch quảng cáo”

  • Nếu người người sử dụng muốn tìm kiếm chiến dịch MKT theo điều kiện thì click vào “Tìm” để lọc danh sách chiến dịch MKT theo các điều kiện như hình bên dưới.

  • Click: “Thêm mới chiến dịch MKT” góc bên phải hoặc nhấp vào biểu tượng “Sửa” để chỉnh sửa thông tin chiến dịch. Sau đó, người sử dụng nhấp vào ô vuông để kích hoạt “Act” chiến dịch.