Cấu hình nội bộ

Cập nhật: 28/12/2020 17:02

Quy trình:

1. Đăng nhập phần mềm. Từ trang chủ của phần mềm, người sử dụng chọn “Cấu hình hệ thống”

2. Chọn “Cấu hình nội bộ”

Màn hình hiển thị thông tin cấu hình nội bộ của doanh nghiệp. Người sử dụng điền đầy đủ thông tin sau đó click vào “Cập nhật” để cập nhật cấu hình nội bộ doanh nghiệp.