Các công ty con

Cập nhật: 28/12/2020 16:57

Quy trình:

1. Người sử dụng đăng nhập vào phần mềm. Từ trang chủ của phần mềm chọn “Quản lý nhân sự”

2. Chọn “Cơ cấu tổ chức”

3. Chọn “Các công ty con”

Click “Thêm mới công ty” ở góc bên phải hoặc Sửa thông tin công ty.

Nhấp vào ô vuông “Act”  để kích hoạt trạng thái hoạt động cho công ty.