Báo cáo Vận Đơn

Cập nhật: 28/12/2020 17:06

Quy trình:

1. Đăng nhập phần mềm. Từ trang chủ của phần mềmngười sử dụng chọn “Thống kê, báo cáo”

2. Chọn “Báo cáo Vận Đơn”

Bộ lọc: Theo chi nhánh, công ty, nhân viên, và thời gian cần lọc (như hình bên dưới) giúp quản lý đánh giá hiệu quả thay đổi theo chuỗi thời gian

 

Bảng dữ liệu:

Dữ liệu

Mô tả

Đơn nhận xử lý

Là tổng số đơn hàng vận đơn tick chọn Nhận xử lý trong ngày tìm kiếm

Đã xác nhận giao hàng

Là tổng số đơn hàng vận đơn đã lựa chọn đơn vị vận chuyển và nhấn xác nhận giao hàng trong ngày tìm kiếm

Bị hủy

Là tổng số đơn hàng bị hủy bao gồm ở tính năng Đơn xác nhận và Đơn chờ giao trong ngày tìm kiếm

Đơn chưa xử lý

Là tổng số đơn hàng vận đơn đã nhận nhưng chưa xử lý (không gọi được cho khách, …) trong ngày tìm kiếm

Đơn đã xuất

Là tổng số đơn hàng đã được xuất đi khỏi kho hàng trong ngày tìm kiếm

Đơn đang giao

Là tổng số đơn hàng đang có tình trạng đang giao hàng trên hệ thống trong ngày tìm kiếm

Đơn chờ giao

Là tổng số đơn hàng đã xác nhận giao hàng và đang chờ kho xử lý để giao cho các hãng vận chuyển trong ngày tìm kiếm

 

Đơn hoàn

Là tổng số đơn hàng bị hoàn trong ngày tìm kiếm

Đơn thành công

Là tổng số đơn hàng giao thành công trong ngày tìm kiếm

Đơn đã đối soát

Là những đơn hàng mà kế toán đã nhập File đối soát lên hệ thống trong ngày tìm kiếm

Đơn chưa đối soát

Là tổng số đơn hàng mà bị hoàn hoặc giao thành công nhưng kế toán chưa nhập file đối soát hoàn hoặc đối soát COD lên hệ thống trong ngày tìm kiếm